Usługi

  • Usługi doradztwa elektroenergetycznego – optymalizacja kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej

  • Usługi związane z budową i eksploatacją instalacji fotowoltaicznych,

  • Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych NN i SN,

  • Pomiary jakości energii elektrycznej, eliminowanie opłat za moc bierną indukcyjną i pojemnościową,

  • Badania techniczne i przeglądy okresowe oświetlenia ewakuacyjnego, głównych wyłączników przeciwpożarowych, elektronarzędzi ręcznych, elektrycznych urządzeń spawalniczych, urządzeń odgromowych i przeciwprzepięciowych.

power-poles-503935_1920